Informācija sadarbības līguma sagatavošanai

Uzņēmuma nosaukums *

Uzņēmuma reģistrācijas numurs *

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs *

Juridiskā adrese *

Preču piegādes adrese *

Uzņēmuma darbības joma *

Tālrunis saziņai *

E-pasts *

Mājaslapa

Bankas rekvizīti

Bankas nosaukums *

SWIFT/BIC kods *

Konta numurs *

Uzņēmuma paraksta tiesīgā persona

Vārds un uzvārds *

Amats *

Tālrunis *

Atbildīgā persona par norēķiniem uzņēmumā (grāmatvedība)

Vārds un uzvārds *

Tālrunis *

E-pasts *

Informācija par personu, kura sagatavoja dokumentu

Vārds un uzvārds *

Amats *

Tālrunis *

Jums tuvākā Hydroscand filiāle *

Piekrītu saņemt jaunumus e-pastā *